Bộ đầu tuýp 3/4" KTC TB610A

7.846.000₫

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC loại 3/4 inch
Mã số: TB610A gồm 8 đầu khẩu từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn, thanh nối dài 200mm, hộp sắt
Trọng lượng: 9.0kg

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - Bộ đầu tuýp 3/4 inch
Mã số: TB610 gồm 10 chi tiết (được thay thế bằng TB610A) mô tả bên dưới
Với 8 đầu khẩu 3/4 inch loại 12 cạnh cỡ từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn, tay vặn, thanh nối, hộp sắt
Trọng lượng: 9.0kg

Chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC loại 3/4 inch TB610 hoặc TB610A:

 

Bộ tuýp 3/4 inch, bộ đầu khẩu 3/4 inch, bộ khẩu KTC, KTC TB610, TB610A

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - TB610 loại 3/4 inch
Gồm 10 đầu khẩu từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn BR6A - Thanh nối dài: BE40-200
Trọng lượng: 9.0kg
Với TB61A - vỏ hộp được đổi sang màu bạc.

Bộ khẩu 3/4 inch, KTC TB610A, khẩu 3/4 inch Bộ đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch được làm mới
Mã số hộp sắt: B4110-MA

Mã số mới: TB610A, TB614A, TB615A, TB619A
Thay thế TB610, TB614, TB615 và B619


Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC - Bộ đầu tuýp 3/4 inch
Mã số: TB610A gồm 10 chi tiết
Với 8 đầu khẩu 3/4 inch loại 12 cạnh cỡ từ 22 đến 46mm
Tay trượt, thanh nối dài, đầu cắm, hộp sắt
Trọng lượng: 9kg

Chi tiết bộ đầu khẩu vặn ốc KTC 3/4 inch TB610A:

 

Bộ đầu khẩu 3/4 inch KTC, KTC TB610A, bộ tuýp 3/4 inch, 22-46mm Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB610A loại 3/4 inch
Gồm 8 đầu khẩu loại 12 cạnh từ 22 đến 46mm
Tay lắc vặn BR6A - Thanh nối dài: BE40-200
Trọng lượng: 10.8kg

Mã số hộp sắt: B4110-MA - Trọng lượng: 3.1kg
Bộ tuýp 3/4 inch, khẩu 3/4 inch, 22 đến 46mm


Chi tiết các đầu khẩu vặn ốc loại 3/4 inch của KTC:
 

Đầu khẩu 3/4 inch, đầu khẩu KTC B40, đầu tuýp loại 19.0
Bộ sản phẩm đầu tuýp (đầu khẩu) 3/4 inch với các lựa chọn từ 17 đến 85mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang